โปรแกรมการคำนวณหลายรายการที่ต่ำที่สุด

ข้อมูล
  • โปรแกรมนี้จะใช้งานอย่างน้อยหนึ่งรายการ
  • ค่าที่ใช้ได้คือ: สูงสุด "99999"

คำนวณ

กรุณาค่าอินพุท :