และการแปลงหน่วยของพื้นที่ดั้งเดิมของไทย

* available language : [en] [ja] [th]
คำเตือน
 • แปลงที่ง่ายและง่ายสำหรับประเทศไทยหน่วยพื้นที่ดั้งเดิม
 • คุณสามารถแปลงจากประเทศไทยหน่วยพื้นที่ดั้งเดิมที่จะ sq.ft, Sq.yd, acre, Sq.km, Sq.mi ฯลฯ
 • คำนวณโปรแกรมนี้
  • 1 ตารางฟุต (Sq.ft) = 0.093 ตารางเมตร (Sq.m)
  • 1 ลานสแควร์ (Sq.yd) = 0.836 ตารางเมตร (Sq.m)
  • 1 ไร่ (acre) = 4047 ตารางเมตร (Sq.m)
  • 1 ตารางไมล์ (Sq.mi) = 2589988 ตารางเมตร (Sq.m)
หน่วยพื้นที่ที่จะนำมาใช้ในประเทศไทย
 • ไรย์ - 1 ไรย์ = 4 เฮ่อ = 400 ตารางวา = 1600 ตารางเมตร
 • เฮ่อ - 1 เฮ่อ = 100 ตารางวา = 1/4 ไรย์ = 400 ตารางเมตร
 • ตารางวา - 1 ตารางวา = 1/100 เฮ่อ = 1/400 ไรย์ = 4 ตารางเมตร
แปลง

จาก ถึง

2018/04/23(月)
久々にイカGET
2018/04/22(日)
釣らずに大物GET!
2018/04/13(金)
魚っ気はあるんだがなー
Keyword : ทรัพย์สิน, ตารางวา,เฮ่อ,ไรย์

CopyRight 2004 - 2018 © Nap.st all right reserved.